Utach textieltangen en riddersporen

banner-dsc01

A-kwaliteit textieltang. Naalden Mark II standard.

Compatible 50/clip 100/clip 120/clip

Standard / Regular / Standaard

AA-kwaliteit Nylon tagpins

Alternatief voor Bano'k pins.

AA-kwaliteit Nylon tagpins

Alternatief voor Bano'k pins.

A-kwaliteit textieltang. Naalden Mark II fine.

Compatible 50/clip 100/clip 120/clip

Fine / Fijn / X / F / Q

AA-kwaliteit Nylon tagpins

Alternatief voor Bano'k pins.

AA-kwaliteit Nylon tagpins

Alternatief voor Bano'k pins.